POLITICA DE CONFIDENTIALITATE MGF RENT A CAR

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

2.Ce inseamna prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, MGF Rent a Car va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

3.Ce date cu caracter personal prelucram?

 Date cu caracter personal de identificare a clientilor (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, e-mail, datele contului bancar, date personale specifice permisului de conducere) – date necesare pentru intocmirea contractului de inchiriere auto;
 Date cu caracter personal de identificare a potentialilor clienti (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, e-mail,varsta, datele contului bancar) – date necesare pentru rezervarea unui autoturism ce va fi ulterior inchiriat de catre persoana vizata;

4.In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:  Prestarea serviciilor de inchiriere autoturisme (inregistrarea rezervarii de inchiriere, incheierea contractului de inchiriere, servicii de asistenta pe parcursul contractului de inchiriere, emiterea documentelor fiscale);
 Respectarea obligatiilor legale;
 Solutionarea reclamatiilor;
 Emiterea certificatelor de asigurare/ solutionare a dosarelor de dauna
 Emiterea imputernicirilor pentru trecerea frontierei;
 Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate catre entitatile bancare.


5.Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

MGF Rent a Car poate transmite infonnatiile pe care le detine: • Autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale);
• Furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de inchiriere (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de marketing, newslettter, evaluarea satisfactiei clientilor);
• Societati de asigurare;
• Societati de leasing auto;
• Institutiile bancare emitente ale instrumentelor de plata folosite de catre persoana vizata;
• In alte cazuri prevazute expres de lege


6.Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Gasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora; Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu MGF Rent a Car. Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea MGF Rent a Car, fara intarzieri nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele MGF Rent a Car, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor, atunci cand MGF Rent a Car nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale MGF Rent a Car prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita MGF Rent a Car transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fl citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite .` Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Dreptul de a va adresa justitiei.

7.Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre MGF Rent a CarDatele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
• pe siteul https://www.mgf-rent-a-car.ro.ro, sectiunea Contact
• prin e-mail, la adresa: contact@ mgf-rent-a-car.ro.ro


© 2005,  MGF Rent a Car - Agentie inchirieri masini     |   Conditii inchiriere |   FAQ - Inchirieri auto